خبر ورزشی

آقای گل آسیا؛ جواهر ۲۲ ساله از آفریقا!

۳۱ بازی ملی و ۱۷ گل زده؛ آماری فوق العاده برای جواهر ۲۲ ساله قطری است که می‌تواند طرفداران عنابی‌ها را حتی به درخشش در جام جهانی هم امیدوار کند.

ادامه ...