55 آنلاین

قتل فرزند یک و نیم ساله به‌دلیل فقر و گرسنگی شدید!

من همه عمرم در غم ازدست‌دادن المیرا خواهم سوخت. هیچ‌کس جای المیرا را برای من نمی‌گیرد، اما حالا پسرم را چه کنم؟ او هم بی‌مادر بماند؟ من تحت‌تأثیر شکنجه‌ای که شوهرم می‌داد و فقری که داشتیم به این روز افتاده ‌بودم. حالا هم درخواست بخشش دارم و درخواست دارم کمکم...

ادامه ...