55 آنلاین

محیط زیست و منابع طبیعی، قُلک مسئولان!

شبه جزیره میانکاله بهشتی بر کران خزر است که در دل استان مازندران جا دارد. سواحل وتالاب موجود در این جزیره مکانی امن برای پرندگان مهاجر است. به‌طوری که انواع گوناگونی از پرندگان آبزی و کنارآبزی میانکاله را برای گذر از فصل زمستان و جوجه‌آوری برمی‌گزینند.

ادامه ...