خبر ورزشی

حرف آخر| مجریانی که بودند، هستند و خواهند بود

چطور می‌شود برنامه‌ای که کمترین درصد بیننده را دارد سال‌ها پخش شود و چرا یک گزارشگر که سال‌های متمادی روی اعصاب ملت بارفیکس رفته (و می‌رود) همچنان با قدرت به کارش ادامه می‌دهد و هیچ‌کس کاری به او ندارد؟

ادامه ...