فانوس نیوز

افراد سالم از مصرف آسپرین خودداری کنند

متخصصان علوم پزشکی بر اساس بررسی‌های خود دریافتند که افراد سالم به دلیل خطر خونریزی باید از مصرف روزانه آسپرین خودداری کنند.

ادامه ...