فانوس نیوز

فیلم | چیزی که شما رو شوکه خواهد کرد!

اگر سهم شما از پولی که ایران در سوریه و عراق و... خرج می‌کند به خود شما بدهند، زندگیتان چگونه خواهد شد؟

ادامه ...