فانوس نیوز

واژگونی مرگبار پژو پارس در سیرجان

یک دستگاه خودروی پژو پارس به علت سرعت غیرمجاز در شهرستان سیرجان استان کرمان واژگون شد.

ادامه ...