فانوس نیوز

فیلم | پارچه ای جادویی که تاکنون درباره آن کمتر می دانستید

فناوری نانو، شکلی جدید از محصولات مختلف را به جهان ارائه کرد و تحولی بزرگ در صنایع مختلف ایجاد کرد که البته کشورمان آینده روشنی در این فناوری دارد.محصولات و به ویژه لباس هایی که از تکنولوژی نانو برخوردار هستند، مقاومت بالایی مقابل آب و سایر مواد رنگی دارند.

ادامه ...