فانوس نیوز

تانکر حامل سوخت مازوت در قزوین واژگون شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبیک از واژگونی یک دستگاه تانکر حامل سوخت مازوت در محور جاده قدیم قزوین به آبیک خبر داد.

ادامه ...