خبر ورزشی

شکست ترابزون‌ با ایرانی‌هایش در خانه گالا

تیم ترابزون‌اسپور در حضور مجید حسینی و وحید امیری، ملی‌پوشان ایرانی در خانه گالاتاسرای شکست را پذیرا شد.

ادامه ...