فانوس نیوز

ریزش کوه در محور پلدختر - خرم‌آباد

کوه در مسیر پلدختر - خرم‎آباد در استان لرستان دوباره ریزش کرد.

ادامه ...