خبر ورزشی

برای قهرمانی، کامپیوتر را هک کردیم!

مدافع چپ پای عنابی‌ها می‌گوید: مبالغه نیست اگر بگویم در طول این ۹ سال که فوتبال بازی می‌کنم، دیدار مقابل ژاپن سخت‌ترین دیداری بود که تجربه می‌کردم.

ادامه ...