فانوس نیوز

ریزش کوه در مسیر جم به سیراف

بارش شدید باران در شهرستان جم، باعث ریزش کوه در بخش‌هایی از مسیر جم - سیراف شد که باید رانندگان برای تردد در این مسیر مراقب باشند.

ادامه ...