شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / Saturday, 20 October, 2018
اخبار مهم وبگردی
گزارشهای غیرحرفه‌ای و پیش پا افتاده نجف‌زاده از نیویورک
گزارشهای غیرحرفه‌ای و پیش پا افتاده نجف‌زاده از نیویورک
گزارشهایی که با استفاده از بریده فیلمها و آرشیو خبری و اغلب با موضوع تاریخ گذشته تههیه میشود.