دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷ / Monday, 25 June, 2018


اخبار مهم بهارنیوز
سیاست من‌درآوردی دولت
سیاست من‌درآوردی دولت
دولت حالا از سوی دیگر بوم افتاده است. نه مثل آقای سیف که معتقد بود باید یک رویه انتظامی و امنیتی بر بازار حاکم شود و نه رویه کنونی دولت که اعلام می‌کند دلار به میزان نامحدود…
باهنر فقط به ماوس احمدی‌نژاد نزدیک بود از کیبوردش میترسد !
باهنر فقط به ماوس احمدی‌نژاد نزدیک بود از کیبوردش میترسد !
می‌ترسیم به کیبوردش نزدیک شویم. شاید اصلاً چیز دیگری شود. در مسیر خودش سعی می‌کند کار را هوشمندانه جلو ببرد اما دارای آخر و عاقبت خیری نیست. انشاءا… خدا آخر و عاقبت همه…
گردشگری یا دربه دری؟
گردشگری یا دربه دری؟
صبح بهار است و کاروانهای فرومانده خواب هنوز درست و حسابی از چشمت بیرون نرفته اند که عزم رفتن به اداره می کنی . می خواهی ماشینت را بیرون ببری که ناگهان یکه می خوری ؛ چادر…
کالای ایرانی و ملتی که به فکر مهاجرت است / اول هویت ایرانی بعد کالای ایرانی
کالای ایرانی و ملتی که به فکر مهاجرت است / اول هویت ایرانی بعد کالای ایرانی
مشتری وطنی، گسست عاطفی با کالای ایرانی پیدا کرده است. ایرانی که به فکر مهاجرت است، شهروندی که غرور ملی خود را در گذشته به ودیعه گذاشته است، ملتی که برای تکریم عناصر هویت…