پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 24 May, 2018


اخبار مهم جماران
هم امنیت داره هم زنده است ولی زندگی نمیکنه ...
هم امنیت داره هم زنده است ولی زندگی نمیکنه ...
پرویز پرستویی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشت: «به این تصویر خوب دقت کنید. هم امنیت داره هم زنده س ولی زندگی نمیکنه ... حکایت خیلی از ما آدم هاست ..»