سیمرغ

سونیا بیطوشی ملکه زیبایی ایران در سال 2017 !

سونیا بیطوشی طراح مد و لباس که به عنوان دختر شایسته ایران در مراسم ملکه زیبایی 2016 شرکت کرده بود قصد دارد در مسابقات ملکه زیبایی 2017 نیز حضور داشته باشد.

ادامه ...