خبرگزاری میزان

مشکل سامانه سهام عدالت در لحظه حل خواهد شد/ ثبت نام جدیدی برای سهام نخواهیم داشت

رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به راه اندازی سامانه سهام عدالت در جهت اطلاع رسانی به دارندگان سهام گفت: این سامانه در حال حاضر تنها به معرفی سهام عدالت می پردازند و در هفته های آینده کاربران می توانند با استفاده از این سامانه ارزش سهام و صورت حساب خود را نیز مشاهده کنند.

ادامه ...