خبرگزاری تسنیم

دولت مکلف به حمایت از بخش خصوصی برای ساخت هواپیما و بالگرد شد

نمایندگان مجلس دولت را مکلف به حمایت از بخش خصوصی برای ساخت انواع هواپیما و بالگرد کردند.

ادامه ...