خبرگزاری میزان

زمان واریز یارانه دی ماه مشخص شد

هفتاد و یکمین مرحله یارانه نقدی ساعت 24 روز یکشنبه 26 دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد شد.

ادامه ...