اتاق خبر 24

هفتادو یکمین مرحله یارانه نقدی 26 دی ماه واریز می شود

هفتادو یکمین مرحله یارانه نقدی ساعت 24 یک شنبه 26 دی ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

ادامه ...