خبرگزاری میزان

کمیسیون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور جوانان برگزار شد

کمیسیون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور جوانان با هدف تبیین ساختار برگزاری کنگره ملی مدیریت جوانان برگزار شد.

ادامه ...