ارانیکو

چالش‌های یکسان‌سازی ارزی

اوایل دهه 80 بود که ارز در اقتصاد کشور تک نرخی شد، ولی در انتهای همین دهه بار دیگر قیمت‌های متفاوتی در بازار غیررسمی برای دلار ادامه...

ادامه ...