اتاق خبر 24

بهای نفت کاهش یافت

 صبح روز دوشنبه بهای جهانی نفت پس از آن کاهش یافت که داده‌های جدید از افزایش حفاری‌های نفتی در آمریکا خبر داد.

ادامه ...