خبر آنلاین

فیلم | ناو خارک؛ اولین محل اخذ رای دریایی بر پهنه خلیج فارس

فیلم - ناو خارک اولین مکان برای اخذ رای صندوق سیار دریایی است که بر پهنای خلیج همیشگی فارس قرار دارد و امروز آرای دریانوردان خلیج فارس را جمع آوری کرد.

ادامه ...