اتاق خبر 24

آغاز شمارش آرا در ‌روستاهای اردبیل

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: فرایند اخذ رای در اغلب روستاهای استان اردبیل به اتمام رسیده و شمارش آرا در روستاهای استان آغاز شده است.

ادامه ...