اتاق خبر 24

سرعت فرآیند اخذ رای افزایش یابد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این مقدار ازدحام مردم برای رای دادن بعضا باعث خستگی آن‌ها و دست اندرکاران امر انتخابات می‌شود و ضروری است تا شرایطی فراهم شود و سازوکاری ایجاد گردد تا سرعت فرآیند اخذ رای افزایش یابد.

ادامه ...