اتاق خبر 24

کمبود تعرفه در برخی شعب رای گیری مشهد و اطراف آن/ این موضوع از مصادیق اخلال در امر برگزاری انتخابات است

قاضی حیدری از مشکل مشکل کمبود تعرفه جهت اخذ آرا در شعب رای گیری مشهد خبر داد و گفت: این موضوع از مصادیق اخلال در امر برگزاری انتخابات است و با برخورد قضایی مواجه می‌شود.

ادامه ...