خبر آنلاین

فقط ۳سال فرصت باقی است تا تغییراقلیم زمین را نابود نکند

محیط زیست - بر اساس تحقیقی که به تازگی در مجله نیچر منتشر شده سیاست‌مداران و دانشمندان 3 سال حیاتی برای نجات زمین پیش‌رو دارند.

ادامه ...