وبگردی

اولین فیلم از اظهارات قاتل آتنا مقابل دوربین

دهان آتنا را گرفتم به اتاق پشتی بردم، او را خفه کردم و ...

ادامه ...