وبگردی

مزخرفات علی ضیا در دفاع از آزاده نامدای / فیلم

علی ضیاء مجری برنامه فرمول یک درباره بحث‌های پیش آمده پیرامون عکس‌های آزاده نامداری صحبت کرده است.

ادامه ...