سیمرغ

آزاده نامداری تیتر یک پرتیراژترین روزنامه سوئیس/ عکس

روزنامه پرتیراژ عصر سوییس بنام بلیک که بصورت رایگان توزیع میشود ، این تیتر را برای آزاده نامدارى انتخاب کرد:دورویی!

ادامه ...