وبگردی

حمله قلبی گوینده خبر رادیو گلستان، حین اجرای زنده / فیلم

گوینده خبر رادیو گلستان، حین اجرای زنده دچار حمله قلبی شد.

ادامه ...