ارانیکو

دیده‌بانی نفت از پنج زاویه

در روزهای اخیر اوپک، اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بین‌المللی انرژی جدیدترین گزارش‌های خود را درباره وضعیت بازار نفت منتشر ادامه...

ادامه ...