خبرگزاری میزان

فعالیت ۵۴ حزب، ۸۱ تشکل صنفی و ۲ انجمن اقلیت‌های دینی

وزارت کشور با فعالیت ۵۴ حزب، ۸۱ تشکل صنفی و ۲ انجمن اقلیت‌های دینی موافقت کرده است.

ادامه ...