ارانیکو

صادرات و واردات ایران و روسیه توازن ندارد/ واردات کم روسیه از ایران

نماینده بازرگانی فدراسیون روسیه در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به واردات کم روسیه از ایران گفت: صادرات و واردات ایران و روسیه ادامه...

ادامه ...