خبرگزاری میزان

سوره‌ای برای زیاد شدن روزی

در متن زیر به سوره مبارکه "مائده" به عنوان سوره‌ای برای زیاد شدن روزی می‌پردازیم.

ادامه ...