ارانیکو

عادت خطرناک در بودجه جاری

تایج بررسی بودجه دولت نشان می‌دهد در کسری بودجه‌های جاری عادتی خطرناک در حال شکل گرفتن است. در 6 سال اخیر «کسری عملیاتی و ادامه...

ادامه ...