دنیای اقتصاد

قوت‌ها و ضعف‌های تیم اقتصادی

اگرچه با توجه به ماهیت چندوجهی اقتصاد، عملکرد همه وزارتخانه‌ها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر اقتصاد کشور موثر است، مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور؛ وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند. به علاوه در کنار این وزارتخانه‌ها،...

ادامه ...