دنیای اقتصاد

جای خالی زنان

تیم اقتصادی دولت در کابینه جدید اندکی تغییر کرده است. سوال اصلی شاید این باشد که آیا تیم جدید قوی تر از تیم قبلی است. پاسخ به این سوال براساس بررسی پیشینه‌ وزرای قدیمی و وزرای پیشنهادی جدید ممکن نیست. بنابراین برای پاسخ قطعی باید مدتی صبر و عملکرد وزرای جدید و قدیمی را با هم مقایسه...

ادامه ...