دنیای اقتصاد

رئیس اداره یا فرمانده اصلاحات؟

تیم اقتصادی دولت دوم آقای روحانی در حال شکل‌گیری است. از تیم اصلی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه جدید هنوز معرفی نشده‌اند. اگرچه سایر وزرا (چه وزرای داخل و چه وزرای خارج از تیم اصلی اقتصادی) نیز کارکردهای اقتصادی مهمی دارند،...

ادامه ...