اخبار

اولین گفتگو با حمید صفت پس از دستگیری / تصاویر

حمید صفت خواننده رپ،پس از پنج ساعت انکار سرانجام در جریان تحقیقات پلیس به قتل پدرخوانده اش اعتراف کرد.

ادامه ...