وبگردی

تصاویر ازدواج مجدد بهاره رهنما

بهاره رهنما که بیشتر کارهای او با مضمون ظنز و کمدی است . روز شنیه 4 شهریور با امیر خسرو عباسی ازدواج کرد.

ادامه ...