خبر آنلاین

مجلس نمایندگان آمریکا با ممنوعیت فروش هواپیما به ایران موافقت کرد

آمریکا - مجلس نمایندگان آمریکا با دو متمم پیشنهادی درباره ممنوعیت فروش هواپیماهای تجاری به ایران موافقت کرد.

ادامه ...