اخبار

حمله خانم نماینده با پایه میکروفن به معاون استاندار

هاجر چنارانی نماینده نیشابور سخنرانی معاون استاندار خراسان رضوی را بخاطر استفاده سهوی از کلمه خراسان غربی در سخنرانی گذشته به هم زد.

ادامه ...