پرشین وی

همسر جهانگیری در ضیافت ناهار همسر اردوغان در کشتی!

همسر اسحاق جهانگیری و دیگر مقامات اجلاس دی-۸ در ضیافت ناهار همسر اردوغان را می‌بینید.

ادامه ...