وبگردی

خرابکاری سگ رئیس جمهور فرانسه حین جلسه رسمی!

امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در جلسه ای با سه وزیر این کشور مشغول صحبت بود که سگ سیاه او در کنار شومینه اقدام به قضای حاجت کرد. این اتفاق باعث خنده حضار و مکرون شد.

ادامه ...