خبرگزاری میزان

استقلال مالی در سینما وجود ندارد/وضعیت پیشکسوتان عرصه بازیگری نامناسب است

بازیگر فیلم "بادیگارد" گفت: این روزها پیشکسوتان بازیگری وضعیت خوبی ندارند چراکه تهیه کنندگان وقتی از سرمایه های عظیم نیروی جوان استفاده مناسب نمی کنند قطعا از پیشسکوتان بازیگری نیز استفاده نخواهند کرد.

ادامه ...