خبرگزاری میزان

ظریف با رئیس جمهور ازبکستان دیدار و گفتگو کرد

وزیر امور خارجه کشورمان با رئیس جمهور ازبکستان دیدار و گفتگو کرد.

ادامه ...