ارانیکو

افت قیمت اجاره در بازار مسکن + مظنه اجاره بهای خانه‌های زیر 100 متر

قیمت ها در بازار اجاره بها رو به کاهش رفته که به گفته کارشناسان دلیل این افت قیمت ها کاهش تقاضا برای اجاره مسکن است. ادامه...

ادامه ...